Музика

Хоровий твір На човні

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТВІР

Хоровий твір На човні написав обробку О. Свєшніков. Це неаполітанська народна пісня для мішаного хору а capella. Форма твору – куплетна. На український текст є переклад В. Підпалого

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА ТВОРУ

Музику на твір На човні написав О. Свєшніков. Відомостей про нього мало, але відомо, що Свєшніков Олександр Васильович – радянський хоровий диригент і музичний діяч. В 1913 р. закінчив музично-драматичне училище Московської філармонії, де займався по музично-теоретичним предметам, у А. Н.Корещено, а також у Б. Л. Яворського в московській Народній консерваторії. З 1909 р. викладав хорове мистецтво в школах Москви.

В 1921-23 рр. організатор дитячого хору самодіяльності на Україні, керівник хорової капели в Полтаві.

В 1928-36 рр. – художній керівник організованого іменного вокального ансамблю.

Свєшніков – один із найбільших представників радянської хорової культури, першокласний майстер хорового диригування.

Його творчість визначено тонким розумінням природи російського мелосу. Видатний інтерпретатор російської класики, в тому числі М. С.Березовського, Д. С. Бортнянського.

В програму Свєшнікова входять також великі твори А. Вівальді, Й. С.Баха.

Зробив обробки для хору багатьох українських пісень.

В 1944-74 викладав в Московській консерваторії 1944-48 – декан диригентсько-хорового факультету. З 1946 – професор. В 1948-74 – ректор. Серед його учнів В. Н.Мінін, А. А. Юрнов.

Був почесним членом Королівської академії музики Великобританії. Автор багатьох статей про музичне мистецтво.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕКСТ

Хоровий жанр твору – хоровий твір без супроводу. В творі На човні відтворено картину далекого берега вкритого серпанком біля якого колишиться човен із парою закоханих. Прості, зримі відтворені образи постають із гармонійних почуттів людини. Сила емоційного впливу твору – в природності і рельєфності малюнка, в його світлому настрої.

Тема твору – змалювання краси природи.

Ідея твору – Розкриття неосяжних мрій, куди хотілося б податися на човні.

Образи – човен, образ природи.

Форма викладу – віршована.

МУЗИЧНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ

Жанр твору – лірична пісня.

Форма твору - куплетна куплети

ХАРАКТЕР МЕЛОДІЙ ТВОРУ

Мелодія пісні наспівна, з розвитком інтонаційної будови. В даному хоровому творі текст є джерелом музичних образів, яким композитор відтворює його зміст. Отже, текст і музика є одне нероздільне ціле, вони одно одне доповнюють і дають можливість слухачеві зрозуміти художні образи музичної мови композитора. Виходячи із стало barcarolla, в якому написаний даний твір, звідси випливає характер мелодії: наспівний, задушевний, спокійний.

Голосоведіння: хвилеподібне, плавне, низхідне, стрибкоподібне.

Характер: пісня виконується з рухом.

МЕТРОРИТМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Характерний такий ритмічний рисунок.

ЛАДОТОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Основна тональність твору As-dur. Ля-бемоль мажор. Вона надає творові світлого мажорного звучання. На протязі усього твору відхилень у іншу тональність немає.

Фактура твору – гомофонна-гармонічна з елементами імітаційної поліфонії.

Фактура не є складна, так як це хор а cаpella.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФАКТУРИ ЗІ МІСТОМ ТВОРУ

В творі На човні композитор О. Свєшніков для глибокого відображення змісту слів та виведення основного музичного образу користується різними виражальними засобами: композитор використовує гомофонну фактуру, для змалювання картини природи. Використовує відповідний метро ритм, темп, тональний план, гармонію, музичну будову, та ін...

Основний тематичний матеріал є найважливішим компонентом з усіх засобів музичної виразності, що глибоко розкриває зміст твору. Він вражає своєю зображальністю: легко, наспівно. Важливими музично-виражальними засобами у творі є динаміка.

Використовується також багато метро ритмічних, темпових, гармонічних контрастів, які відтворюють словесний зміст твору. Повільний темп треба віднести до умов, які сприяють настроюванню акорду, бо як для диригента, так і для співаків зручніше зосередити свою увагу на точності звучання акордів, якщо вони йдуть один за одним порівняно повільно.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ АНАЛІЗ

Твір На човні написаний для повного мішаного чотирьохголосного хору: С; А; Т; Б. Поділ в хорових партіях є. Дублювання тут використовується.

ДІАПАЗОН ХОРОВИХ ПАРТІЙ І ВСЬОГО ХОРУ

С Т

А Б

ДІАПАЗОН ВСЬОГО ХОРУ

С

А

Т

Б

Хорові партії розміщені в середній теситурі. Діапазон є зручним для цілого хору, це сприяє тому, що ансамбль хорового колективу буде природнім.

ТЕСИТУРНІ УМОВИ

Хор співає у вигідних теситурних умовах. Хор починає співати в середній теситурі.

С

А

Т

Б

Співоче дихання: по-фразах з використанням ланцюгового дихання

Звуковедення: legato та non legato.

Склад хору: великий або середній

Класифікація хору: професійний, досвідчений, учбовий.

Ступінь вокального навантаження хору і окремих партій.

Всі партії навантажені в основному рівномірно.

ТЕСИТУРНЕ І ДИНАМІЧНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ПАРТІЙ

В даному творі в основному переважає природній ансамбль, це тоді, коли всі партії розміщені в одній теситурі.

Теситура і динаміка йдуть нерозривно в ряді умов, які впливають на досягнення строю. Хор звучить стройно, легко і вільно, якщо область звуків, в яких йому доводиться співати, розміщена в зручних для певної динаміки регістрах.

ОСОБЛИВОСТІ ДИХАННЯ

Дихання відіграє важливу роль в творі для відтворення звуку. В даному творі виконавці користуються комбінованим диханням: ланцюговими і по фразовими.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНУВАННЯ

Інтонація відіграє важливу роль в розкритті художнього змісту твору. Для того. Щоб даний твір добре прозвучав, перед початком виконання потрібно провести необхідну розспіву.

Щодо інтонації, то у творі є місця досить складні для інтонування. Високі ноти слід виконувати прикритими звуками на опорному диханні, брати високі ноти зверху.

ДИРИГЕНТСЬКО-ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ

Твір написано в розмірі 6/8, але диригується за 2-дольною схемою.

Виклад теми починається з вступу партій сопрано і альта на першу долю. Для вступу партій служить жест-замах з другої долі двохдольної схеми. В другому такті знімаємо сопрано і альт. Партія тенора вступає в 3-му такті на першу долю двохдольної схеми. Бас вступає в 7-му такті. В 13-му такті вступають всі партії.

Для досягнення ансамблю, всі партії, майже на протязі всього твору, повинні звучати однорідно. Тобто одна партія не голосніше співає ніж інша.

Ансамбль звучання всіх партій досягається порівняно легко, бо хор співає переважно на mg і в зручній теситурі.

Твір виконуємо в помірному темпі, але з ривком рухом, штрих lеgato I non lеgato. Диригент не має забувати про ланцюгове дихання в творі.

ТЕХНІЧНІ СКЛАДНОСТІ

У творі зустрічаються такі технічні складності:

1. Показ вступів.

2. Зняття.

3. Витримування фермат, різноманітна динаміка.

4. Різні темпи, сповільнення.

ДИНАМІКА

Динаміка відіграє важливу роль, різними динамічними нюансами, композитор глибше розкриває характер твору, його тему, ідею, а також допомагає ввійти в образ цього тексту. Динаміка різноманітна на протязі всього твору. Динаміка допомагає композитору розкрити загальний розвиток твору, і у виведенні кульмінації твору, вона відіграє першорядну роль.

ДИКЦІЯ І ОРФОЕПІЯ

У творі О. Свєшнікова На човні, як і в усіх інших творах, повинна бути надзвичайно чітка дикція, правильна вимова слів, точні і виразні закінчення слів, щоб не пропадали приголосні звуки. Так, як в даному творі дуже різноманітна динаміка, то потрібно пам’ятати, що і на f, і тим більше в Р, дикція повинна бути однако виразною і доступною для слухача.

Недбале вимовляння слів веде за собою, як неминучий наслідок, недбалу, бруднувату інтонацію.

Вокальна сторона, тобто мелодія, протікає по голосних звуках, а приголосні звуки є зв’язками до голосних а, о, е, і, у, и прикривати ці звуки, а також на вимову приголосних ш, п, т. ц – ці артикулювання голосних сприяє досягненню чистої інтонації.

Для диригента дуже важливо домогтися дотримання вокального правопису словесного тексту: вимовляємо: Бе-рег зем-лі да-ле-кий, а співаємо: Берег землі дале-кий.

АГОГІКА

Агогіка – це тимчасове відхилення від заданого темпу. Твір ми виконуємо в помірному темпі, тому слід використовувати ланцюгове дихання. Проте в творі ми дозволяємо собі агогічні зміни – прискорення.

ЗНАЧЕННЯ ТВОРУ

Співак виконуючи даний твір, здобуває багато цікавих навичок хорового співу, зокрема чистоти інтонування, інтонаційного співу, збагачує ритмічне відчуття. Виконавець розширює діапазон свого голосу, вчиться правильно використовувати вокальне дихання, співаючи довгі фрази.

Диригент в цьому творі одержує неабиякі технічні навички, різновидності подачі вступів, тактування довгих тривалостей, виведення кульмінації і розвиває індивідуальні функції, рух при проведенні різної динаміки в один час.

Твір На човні виховує любов до природи, до рідної землі, також естетичні смаки.

ВИСНОВОК

Твір – На човні – в загальному глибоко професійний, має велике значення як з боку вокалу так і з боку диригування. Твір справляє незамінне художнє враження під час його виконання. Він може бути виконаний навчальним хоровим колективом, добре підготовленим самодіяльним хоровим колективом, професійним хоровим колективом тощо.

Пісня дуже досконала, видатна як щодо технічної майстерності, так і щодо художньої правди.Схожі статті:

Популярні записи