Музика

Тема: Робота керівника хору над хоровою партитурою.

Перш ніж розпочати розучування музичного твору з хором, диригент повинен сам добре його вивчити.

Він повинен чітко уявити собі, всі етапи, які пройде хорова партитура від виучування нотного і літературного тексту до моменту виконання його на естраді.

Робота диригента над партитурою хорового твору. Отже, має два періоди: перший – попереднє вивчення партитури диригентом особисто і другий – розучування даного твору з хором.

Щоб засвоїти музику виучуваного втору, треба не тільки знати музичний і літературний текст втору, дуже корисно також познайомитися з творчістю цього композитора. Необхідно засвоїти стиль, способи письма, творчий напрямок автора. До музично-теоретичного аналізу втору слід братися лише після детального вивчення його літературного тексту. Музично-теоретичний аналіз повинен містити в собі музично-тематичний розгляд твору, установлення звязку музичного і літературного текстів, розгляд музичної форми, ладотонального плану, метру і ритму, визначення темпу чи темпів, докладне ознайомлення з гармонією та голосоведеням, установлення цезури між музичними фразами даного твору і т. д.

Після цього музичний твір слід вивчити з погляду вокально-хорового. Вокально-хоровий аналіз повинен торкнутися всіх сторін цієї специфіки. Сюди належить: вивчення вокальних особливостей кожної партії - обсяг, діапазон, теситура, ступінь використання кожного голосу, труднощі інтонування з погляду інтервального і ритмічного. Коли буде зроблений музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз диригент хору повинен визначити план художнього виконання втору, проаналізувати зміст літературного тексту та його зв’язок з музикою, визначити темпи, динамічні відтінки, способи виконання, продумати музичне фразування, визначити способи диригування... І нарешті диригент повинен скласти план репетицій. Цим завершується вивчення партитури диригентом.

Основною формою роботи над хоровою партитурою є гра на фортепіано. Зрозуміло, що не кожний зможе при цьому охопити всі лінії партитури. Програвання партитури навіть тоді корисне, коли твір знайомий диригентові. Грати слід два-три рази повністю від початку до кінця, пропонуючи співакам стежити по нотах, і намагатися почуту свою партію. Підтримка фортепіано на 1-их порах обов’язкова.

До однієї з основних форм роботи над партитурою диригування.

Диригування – це керування виконанням музичним твором. Слід додати, що диригент повинен бути точним, старанним і вимогливим.

Диригент повинен з усією пильністю намагатися вгадати і відчути наміри автора.

Тема: Робота керівника хору над хоровою партитурою.

Тема: Ансамбль і його види.

Ансамбль – фр. слово. Ансамблевий хор повинен складатися з 12-ти л. дей.

1. Приблизна однотембровість.

2. Культура співаків.

Нюанс – це умови, настільки зрозумілі, що пояснення не потребують. Дуже часто нюанс є вирішальним у хоровому звучанні.
Схожі статті:

Популярні записи